Ταπεινότητα Υπερηφάνεια και Εγώ

Ταπεινο – φρονώ, σκέπτομαι ταπεινά, από χαμηλά, humus χώμα στα λατινικά που έγινε humility (=ταπεινότητα) στα αγγλικά αλλά και human (=άνθρωπος).

Ταπεινότητα Υπερηφάνεια και Εγώ Read More »